måndag 26 januari 2015

Filmning pågår Juhu beach, Mumbai

Felicia Ström, Alice Lassey och Yuvia Maini Rekdal är tre av de tio estetelever som tillsammans med tio naturvetare deltar i Mumbai Stockholm Water Project, som Globala gymnasiet och MD College i Mumbai samarbetar om. Eleverna genomför undersökningar, intervjuer och samlar material till en dokumentärfilm på temat vatten. Filmen är en del av deras gymnasiearbet. Här syns de i arbete på Juhu beach i Mumbai.

4 kommentarer: